หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าหมาย  
จุลสาร-วารสาร  
แบบฟอร์ม  
ดาวน์โหลด  
แบบพิมพ์ศาลA4(ใหม่) 
แจ้งผล/รับฟังความคิดเห็น  
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ดูแลระบบ 

        
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ประกาศ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2558   15 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 17 )
ประกาศ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 22 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนฯ   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 22 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 16 )
เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 19 )
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสำนักงานเหฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 55 )
ประกาศ!!!เรื่องเปิดให้บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาฯ   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 11 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ร่วมงานวันฉัตรมงคล
ร่วมงานวันฉัตรมงคล
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์  เด็กและเยาวชน
รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรร
จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรร
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมพิธีสรน้ำพระ และรดน้ำขอพร
ร่วมพิธีสรน้ำพระ และรดน้ำขอพร
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ร่วมงานวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมงานวันจักรี ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)