หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าหมาย  
จุลสาร-วารสาร  
แบบฟอร์ม  
ดาวน์โหลด  
แบบพิมพ์ศาลA4(ใหม่) 
แจ้งผล/รับฟังความคิดเห็น  
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ดูแลระบบ 

        
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ  

ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบคฯ   30 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 4 )
ประกาศ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน กรกฏาคม 2558   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 8 )
ประกาศ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2558   15 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 48 )
ประกาศ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2558   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 26 )
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนฯ   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 28 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่1/2558   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 21 )
เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 25 )
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารสำนักงานเหฯ   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 58 )
ประกาศ!!!เรื่องเปิดให้บริการจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาฯ   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 13 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


จัดโครงการ  เสริมทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจเด็กเยาวชนผู้กระทำความผิด
จัดโครงการ เสริมทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจเด็กเยาวชนผู้กระทำความผิด
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ท่านสุภัทร  อยู่ถนอม และคณะ
ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ท่านสุภัทร อยู่ถนอม และคณะ
  :: วันที่ 10 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ร่วมงานวันฉัตรมงคล
ร่วมงานวันฉัตรมงคล
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์  เด็กและเยาวชน
รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
จัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรร
จัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรร
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)