ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Juvenile And Family Courts - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

25

     เมื่อวันที่   ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  นาฬิกา นายสมชาย  พฤกษ์ชัยกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  พร้อมผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ได้ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งศาลจังหวัดสุรินทร์และธนาคารออมสิน  สาขาสุรินทร์ ร่วมกันจัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ 

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ181/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ201/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ283/59
นัดพร้อม ม.132(1)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ289/59
นัดพร้อม ม.132(1)
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ