ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ Surin Provincial Juvenile And Family Courts - Thailandข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

57

เมื่อวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ โดยนายสมชาย พฤกษ์ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้นางสาวนวลพรรณ   ลายสังข์  ผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการศาลยุติธรรม  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองอาคาร ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก   เพื่อเป็นการรำลึกถึงอุปการคุณที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีต่อวงการคณะสงฆ์ พระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตาจากประคุณสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีดังกล่าว ณ วัดสุทธิธรรมาราม บ้านสุขสนาม ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
อ406/59
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2
อ19/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ280/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ328/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ404/59
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ413/59
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ431/59
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ