ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ Surin Juvenile And Family Courts - Thailand
ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
    คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย
  1. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายเพิ่มเติม ประจำเดือน มกราคม 2560
  2. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
  3. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน มีนาคม 2560
  4. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน เมษายน 2560
  5. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  6. คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
อ132/60
นัดพร้อมฯ ม.132(2)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ201/60
นัดพร้อมฯ ม.132-1
ห้องพิจารณาที่ 3
อ21/60
นัดพร้อม (ม.132-2)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ53/60
นัดพร้อม 132(2)
ห้องพิจารณาที่ 3
พ90/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ